ไฮนซ์ ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด
142 อาคารทูแปซิฟิคเพลส ชั้น 21
ห้อง 2104 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel: +662 653 1060-2